מבוא למסדי נתונים - visual studio 2013

מאת Itamar Banitt, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 12 בפברואר 2014

0:00 - מוטיבציה - מסדי נתונים לשם מה?
1:48 - יצירת מסד נתונים ב visual studio 2013.
2:57 - יצירת טבלה חדשה במסד נתונים.
3:24 - הגדרת שדות (עמודות) בטבלה, וקביעת שם הטבלה.
5:30 - מילוי ידני של הטבלה.
6:30 - סיכום.