שאלון 807 קיץ 2017 מועד א שאלה מס 1

מאת HighGrades, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 22 במאי 2017

להשלים