פתרון תרגיל -17 ממאגר הבגרות בהסתברות שאלון 802

מאת Moshe Bar, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 22 במאי 2017

להשלים