נגד משתנה ריאוסטט ופוטנציומטר

מאת Ronen Gros, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 22 במאי 2017

להשלים