נגד משתנה

נגד משתנה הוא רכיב חשמלי שניתן לשנות את התנגדותו.

מטרות:
- הלומדים ידעו מהו נגד משתנה ויבינו את עקרון פעולתו.

- הלומדים ידעו לחשב זרמים ומתחים במעגלים בהם משולב נגד משתנה כאשר הוא משמש כראוסטט או כפוטנציומטר.

שיעורים

05:12 נגד משתנה ריאוסטט ופוטנציומטר מאת Ronen Gros, הועלה ע"י איתמר בנית
10:01 נגד משתנה הסבר כללי מאת Ronen Gros, הועלה ע"י איתמר בנית

הדגמות

06:47 ריאוסטט ופוטנציאומטר מאת איליה וינוקור, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

26:04 פתרון תרגיל פוטנציומטר לבגרות 2021 מאת Ronen Gros, הועלה ע"י איתמר בנית
25:41 חשמל DC מעגל מעורב עם פוטנציומטר מאת Moshe Maimon, הועלה ע"י איתמר בנית