מכניקה: עבודה ואנרגיה- 7. עבודת כוח החיכוך.

מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 5 ביוני 2017

להשלים