מבוא ל SQL ושאילתת INSERT

מאת Itamar Banitt, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 12 בפברואר 2014

0:00 - מהי SQL.
0:45 - טיפוסי שאילתות קיימות.
1:08 - תחביר שאילתת INSERT (הכנסת רשומה חדשה לטבלה).
2:02 - דוגמה ב visual studio 2008.
4:26 - תחביר מקוצר של שאילתת INSERT המזינה את כל העמודות לפי הסדר.
4:50 - סיכום.