כבידה - החוק השלישי של קפלר

מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 12 בפברואר 2015

להשלים