שאילתת SELECT

מאת Itamar Banitt, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 12 בפברואר 2014

0:00 - מבוא - מהי שאילתת SELECT?
0:15 - תחביר בסיסי של שאילתת SELECT.
0:50 - הרצה ידנית של שאילתה ב visual studio 2008, ודוגמאות לשאילתות.
2:45 - תחביר שימוש בשערים לוגיים בשאילתה.
3:05 - דוגמה לשימוש בשערים לוגיים.