מכניקה: עבודה ואנרגיה- 8. הקשר בין עבודה לאנרגיה.

מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 13 בפברואר 2015

להשלים