מכניקה: עבודה ואנרגיה- 11. דוגמא נוספת לעבודה ואנר

מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 13 בפברואר 2015

להשלים