עבודה של כוחות לא משמרים

מאת איליה וינוקור, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 7 באוגוסט 2017

להשלים