על נגדים צרכנים וחוק אום כולל תרגילים עם צרכן יחיד

מאת Eviatar Moskovich, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 14 באוגוסט 2017

להשלים