חוק אוהם

חוק אוהם מספק קשר מתמטי בין המתח הנופל על מוליך כלשהו, לבין הזרם דרכו.
מטרה:
הלומדים ידעו מהי התנגדות, ומה הקשר בין מתח לזרם במעגל חשמלי פשוט.

שיעורים

06:08 חוק אוהם מאת דרכי הוראת מדע וטכנולוגיה, הועלה ע"י איתמר בנית
09:02 הקצרצרים של רם שיעור 16 מעגלי זרם ישר חוק אוהם מאת רם סעדון, הועלה ע"י איתמר בנית
03:13 תורת החשמל 13 - חוק אוהם מאת TheDakoKnowledge, הועלה ע"י איתמר בנית
11:39 מבוא למעגלים וחוק אוהם מאת KhanAcademyHebrew, הועלה ע"י איתמר בנית
39:16 שעור 2 2014 זרם ישר מאת דוד מכללה, הועלה ע"י איתמר בנית
07:51 חשמל ומגנטיות- 20. הגדרת הזרם החשמלי וחוק אוהם מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

04:00 תורת החשמל 15 - חום אוהם תרגיל מספר 2 מאת TheDakoKnowledge, הועלה ע"י איתמר בנית
01:34 תורת החשמל 14 - חוק אוהם תרגיל מספר 1 מאת TheDakoKnowledge, הועלה ע"י איתמר בנית