תרגיל מעגל חשמלי כא''מ ומתח הדקים 201711

מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 16 בנובמבר 2017

להשלים