משפט תאלס: פרופורציות בטרפז | 005, תשס"ח - 2007

מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 20 בנובמבר 2017

להשלים