שטחים במשולשים דומים

בפרק זה נעסוק ביחס בין שטחיהם של זוג משולשים דומים.

שיעורים

06:08 שטחים של משולשים דומים גאומטריה כיתה י- יניב ביטון מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית

הדגמות

07:39 דמיון משולשים - צלעות ושטח מאת ILan Ramati, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

06:18 שימוש ביחס שטחים במשולשים דומים מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית
13:07 תרגול שטחים של משולשים דומים גאומטריה כיתה י מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית
07:07 בני-גורן.טיוי | 804-806 | שטחי משולשים דומים | 10 מאת דני בן יצחק - המומחים למתמטיקה ולאנגלית, הועלה ע"י איתמר בנית
08:01 שימוש ביחס שטחים במשולשים דומים מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית
09:13 גיאומטריה: מציאת יחס שטחי משולשים באמצעות דמיון מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית