משפט תאלס

בפרק זה נעסוק במשפט תאלס, המוצא חוקיות ביחסים בין ארכי ישרים מקבילים החותכים זוג ישרים נחתכים.

שיעורים

11:49 הרחבות משפט תאלס מאת קורסים אונליין בסטטיסטיקה, כלכלה ומתמטיקה, הועלה ע"י איתמר בנית
06:50 בגרות במתמטיקה 5 יחידות - משפט תאלס מאת Gool.co.il, הועלה ע"י איתמר בנית
07:02 משפט תאלס גאומטריה כיתה י - ד"ר דוד פיילכנפלד מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית
13:15 פרופורציה בין קטעים ומשפט תאלס מאת ILan Ramati, הועלה ע"י איתמר בנית
12:28 הוכחת משפט תלס (תאלס) מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית
05:19 משפט תאלס - הוכחת המשפט ההפוך מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית
04:45 משפט תלס הסבר מאת liron shoval, הועלה ע"י איתמר בנית

הדגמות

10:10 משפט תלס - המחשה בגיאוגברה מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

07:39 מציאת יחס בין קטעים בטרפז ע"י משפט תאלס / חלק ב מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית
08:29 מציאת יחס בין קטעים בטרפז ע"י משפט תאלס / חלק א מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית
08:55 בני-גורן.טיוי | המשפט ההפוך למשפט תלס | 6 מאת דני בן יצחק - המומחים למתמטיקה ולאנגלית, הועלה ע"י איתמר בנית
13:09 שימוש במשפט תלס המורחב - ב. גורן ע'315 ת'17 מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית
08:42 בני-גורן.טיוי | הכנה לבגרות804-806 | משפט תלס 2 מאת דני בן יצחק - המומחים למתמטיקה ולאנגלית, הועלה ע"י איתמר בנית
12:39 משפט תאלס בשילוב מקבילית מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית
12:48 דני בן יצחק | יואל גבע 804 כרך א עמוד 510 תרגיל 37 מאת דני בן יצחק - המומחים למתמטיקה ולאנגלית, הועלה ע"י איתמר בנית
06:36 בני גורן | 804 ו-806 (א') | עמוד 307 | תרגיל 17 | מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית
06:59 שימוש במשפט ההפוך למשפט תאלס למציאת צלעות מקבילית מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית
07:30 בני גורן | 804 ו-806 (א') | עמוד 307 | תרגיל 17 ב מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית
16:32 שימוש במשפט תלס בתרגיל עם טרפז / ב.ג. ע315 ת 14 מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית
04:20 תרגול חזרה לבגרות גאומטריה ח כיתה יא מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית
04:55 תרגול משפט תאלס גאומטריה כיתה י מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית
03:54 פתרון מבחן שאלה 2 משפט תאלס ודימיון משולשים מאת liron shoval, הועלה ע"י איתמר בנית
15:16 תרגול הרחבות למשפט תאלס: האתגר 5 מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית
15:37 משפט תאלס: פרופורציות בטרפז | 005, תשס"ח - 2007 מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית
05:57 806 חורף 2012 תשע"ב שאלה 4 מאת Eran Matematika, הועלה ע"י איתמר בנית

העמקות

09:42 משפט תלס: ישרים נוספים מקבילים ונחתכים מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית
06:27 מסקנה ממשפט תלס לגבי משולש ודיון בנושא פרופורציות מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית
07:01 תרגול משפט תאלס ההפוך גאומטריה כיתה י מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית

אחר

05:08 גיאומטריה במישור | חלוקת קטע ביחס נתון | שיעורטון מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית