הוכחת משפט התיכון ליתר במשולש ישר זווית

מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 20 בנובמבר 2017

להשלים