התיכון ליתר במשולש ישר זווית שווה למחצית היתר

בפרק זה נכיר את המשפט הקובע כי התיכון ליתר במשולש ישר זווית שווה למחצית היתר.

שיעורים

04:18 התיכון ליתר שווה למחציתו מאת ILan Ramati, הועלה ע"י איתמר בנית
11:45 כיתה י-גיאומטריה- משולש ישר זוית תכונות מאת Targilim .אתר תרגילים, הועלה ע"י איתמר בנית
14:29 הוכחת משפט התיכון ליתר במשולש ישר זווית מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית
03:51 במשולש ישר זווית התיכון ליתר שווה למחצית היתר מאת Eran Matematika, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

12:41 גיאומטריה - משולש ישר זווית מאת ani10 אני10, הועלה ע"י איתמר בנית
14:53 משולש ישר זווית מאת ani10 אני10, הועלה ע"י איתמר בנית
04:43 שאלה בנושא-תיכון ליתר שווה למחצית היתר מאת ovadtv, הועלה ע"י איתמר בנית
06:44 הכרת המשפט תיכון ליתר שווה למחצית היתר מאת ovadtv, הועלה ע"י איתמר בנית
09:26 תיכון ליתר שווה למחצית היתר-כיתה ט מאת ovadtv, הועלה ע"י איתמר בנית

העמקות

02:37 משולש ישר זווית הניצב שמול ה30 שווה למחצית היתר מאת Eran Matematika, הועלה ע"י איתמר בנית