חקירת פונקציות - 8 - נקודות קיצון והתאפסות הנגזרת

מאת Technion, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 4 בדצמבר 2017