תרגיל גוף מחליק על מישור משופע עם חיכוך

מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 8 בדצמבר 2017

להשלים