סיוג חשודה עי נגזרת שניה

מאת עמיחי - מתמטיקה, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 23 בדצמבר 2017

להשלים