הכפל המקוצר נוסחה שלישית

מאת Kushiyotnet, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 1 בינואר 2018

להשלים