חשמל ומגנטיות- 20. הגדרת הזרם החשמלי וחוק אוהם

מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 23 בפברואר 2015

להשלים