חשמל ומגנטיות- 26. מתח הדקים במעגל

מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 23 בפברואר 2015

להשלים