קיץ 2015 שאלון 806 מועד ב שאלה7 (חקירת מנה) - ארז

מאת HighGrades, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 12 בפברואר 2018

להשלים