פונקציות שורש

בפרק זה נכיר את תכונותיהן של פונקציות שורש

שיעורים

07:50 פונקציית השורש הריבועי: האתגר 5 מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית
15:02 פונקצית שורש חקירה מלאה 1 מאת Yael Nemet, הועלה ע"י איתמר בנית
15:02 פונקציית שורש - תחום הגדרה חלק 1 מאת עמיחי - מתמטיקה, הועלה ע"י איתמר בנית
14:30 פונקצית שורש אסימפטוטה אופקית מאת Yael Nemet, הועלה ע"י איתמר בנית
11:00 מציאת אסימפטוטות אופקיות לפונקצית שורש מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

22:49 בגרות קיץ 2019 מועד א 581 806 שאלה 6 מאת Eran Matematika, הועלה ע"י איתמר בנית
20:57 מועד אפריל חורף 2021 שאלון 581 שאלה 8 מאת Eran Matematika, הועלה ע"י איתמר בנית
25:39 בגרות 581 2021 מועד נבצרים שאלה 6פונקציה מנה +שורש מאת עובד לב ארי, הועלה ע"י איתמר בנית
22:13 שאלון 806 שאלה 6 מאת Gool.co.il, הועלה ע"י איתמר בנית
20:14 שאלון 804 שאלה 7 - חקירת פונקציית שורש מאת Gool.co.il, הועלה ע"י איתמר בנית
15:58 קיץ 2010 מועד א 806 שאלה 9 (חקירת פונקציה) מאת HighGrades, הועלה ע"י איתמר בנית
09:52 שאלון 804 שאלה 6 מאת Gool.co.il, הועלה ע"י איתמר בנית
07:40 שאלון 804 שאלה 7 מאת Gool.co.il, הועלה ע"י איתמר בנית
15:50 חקירת פונקציה עם שורש- 4 יחידות מאת ovadtv, הועלה ע"י איתמר בנית
13:33 פונקצית שורש אסימפטוטה אנכית מאת Yael Nemet, הועלה ע"י איתמר בנית
08:40 כיתה יא 804 - בני - פתרון בגרות קיץ תשע"ד - שיעור מאת ani10 אני10, הועלה ע"י איתמר בנית
05:35 אסימפטוטות אופקיות בפונקצית שורש מאת Noach Sadeh, הועלה ע"י איתמר בנית
18:45 806 מועד א קיץ 2018 תשעח שאלה 6 חקירת פונקצית שורש מאת Eran Matematika, הועלה ע"י איתמר בנית
08:37 חקירת פונ' שורש - יואל גבע 816 ת23 מאת Moshe Dishi, הועלה ע"י איתמר בנית
11:18 יואל גבע ד עמ 863 תרגיל 11 מאת Moshe Dishi, הועלה ע"י איתמר בנית
17:44 בגרות 481 קיץ 2014 מועד ב שאלה 7-פונקציה עם שורש מאת עובד לב ארי, הועלה ע"י איתמר בנית

העמקות

07:15 פוקנצית השורש הריבועי - מדוע לאחר העלאת המשוואה ב מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית