מועד א 2018 מכינה שאלה 1

מאת איליה וינוקור, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 12 בפברואר 2018

להשלים