תרגיל מעגל חשמלי - מתח הדקים, כאם, נגד משתנה

מאת איליה וינוקור, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 12 בפברואר 2018

להשלים