פרבולות-כיתה ט-פרמטרים

מאת ovadtv, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 18 בפברואר 2018

להשלים