אם במשולש התיכון לצלע שווה למחציתה - המשולש ישר זו

מאת Eran Matematika, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 9 במרץ 2018

להשלים