משולש ישר זווית הניצב שמול ה30 שווה למחצית היתר

מאת Eran Matematika, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 9 במרץ 2018

להשלים