נקודות החיתוך של גרף הפונקציה הקווית עם הצירים

מאת Moshe Dishi, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 26 במרץ 2018