חשמל ומגנטיות- 11. אנרגיה פוטנציאלית חשמלית: דוגמא

מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 26 בפברואר 2015

להשלים