דמות נקודתית במראה מישורית

עצם נקודתי יוצר דמות נקודתית במראה מישורית. זהו הבסיס להסבר ה"בבואה" הנוצרת במראות שאנו מכירים.
מטרות:
הלומדים ידעו מה משמעותה של דמות הנוצרת במראה.
הלומדים ידעו למצוא את מקומה הגיאומטרי של דמות הנוצרת במראה.
הלומדים ידעו להסביר כיצד ניתן לצפות בדמות הנוצרת במראה.

שיעורים

07:55 דמות במראה מישורית מאת איליה וינוקור, הועלה ע"י איתמר בנית
05:50 עצם ודמות במראה מאת Shlomo Rozenfeld, הועלה ע"י איתמר בנית
09:29 אופטיקה-עצם ודמות במראה מישורית מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
07:19 אופטיקה- 3. דמות במראה מישורית מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית
13:55 אופטיקה גיאומטרית - דמויות במראה מישורית מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית

הדגמות

07:29 אופטיקה- 19. דוגמא: דמות של עצם שאינו מול מראה מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית
01:08 הדגמה מצולמת: הנר שאיננו כבה מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית
01:42 הדגמה מצולמת: מציאת מיקום דמות במראה מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

05:55 אופטיקה- 4. דמות במראה מישורית דוגמא מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית

אחר

05:08 Can you solve this pier puzzle? מאת Physics Girl, הועלה ע"י איתמר בנית