פעולת חישוב מחיר תוך שימוש ב getElementById java S

מאת Ilan Tam, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 4 ביוני 2018

להשלים