מבחן מפמר ט' | פונקציה ריבועית | הייצוג הקודקודי -

מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 2 ביולי 2018