פוקנצית השורש הריבועי - מדוע לאחר העלאת המשוואה ב

מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 2 ביולי 2018