דף תרגילים 26 מעגלי נגדים וקבלים תרגיל 10

מאת דוד מכללה, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 2 ביולי 2018