חשמל ומגנטיות למהנדסים: אנרגיה פוטנציאלית חשמל

מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 8 באוקטובר 2018