חוק גאוס

חוק גאוס מאפשר לנו לחשב שדות חשמליים סביב מערכות מטענים מסוימות.
מטרה:
- הלומדים ידעו ליישם את חוק גאוס על מעטפות גיאומטריות פשוטות

שיעורים

11:00 חשמל ומגנטיות למהנדסים: 16. חוק גאוס מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית
17:34 שטף חשמלי וחוק גאוס מאת איליה וינוקור, הועלה ע"י איתמר בנית
04:55 חשמל ומגנטיות- 6. חוק גאוס מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית
08:55 חוק גאוס בפחות מ-9 דקות מאת 5M Stories, הועלה ע"י איתמר בנית

אחר

07:45 חשמל ומגנטיות- 8. צפיפות מטען מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית