קבלים טור מקביל - פתרון תרגיל

מאת איליה וינוקור, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 15 באוקטובר 2018