חיבור קבלים בטור ובמקביל

כאן נראה מה הקיבול המשותף של מספר קבלים המחוברים בטור או במקביל.

שיעורים

03:44 קבלים מעגל מעורב מאת Ronen Gros, הועלה ע"י איתמר בנית
12:05 חיבור קבלים בטור ובמקביל רם סעדון מאת רם סעדון, הועלה ע"י איתמר בנית
26:10 קבלים במעגלי זרם בפחות מ-27 דקות מאת 5M Stories, הועלה ע"י איתמר בנית
10:01 קבלים במקביל מאת KhanAcademyHebrew, הועלה ע"י איתמר בנית
45:52 השלמות פיסיקה 2 - הרצאה 20 מאת Technion, הועלה ע"י איתמר בנית
09:35 קבלים בסדרה מאת KhanAcademyHebrew, הועלה ע"י איתמר בנית
03:53 תורת החשמל 68 - חיבור קבלים בטור ובמקביל מאת TheDakoKnowledge, הועלה ע"י איתמר בנית
07:57 חיבור מקבילי של קבלים מאת Eviatar Moskovich, הועלה ע"י איתמר בנית
14:47 פיזיקה חשמל -חיבור קבלים במקביל מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
12:12 פיזיקה חשמל- חיבור קבלים בטור מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
06:36 חיבור טורי של קבלים הסבר כללי מאת Eviatar Moskovich, הועלה ע"י איתמר בנית
06:05 חשמל ומגנטיות- 17. חיבור קבלים בטור ובמקביל מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית
15:33 חיבור קבלים בטור ובמקביל - שיעור ודוגמאות מאת דוד מכללה, הועלה ע"י איתמר בנית
16:19 חיבור קבלים מאת איליה וינוקור, הועלה ע"י איתמר בנית
01:58 חיבור קבלים בטור מאת TheDakoKnowledge, הועלה ע"י איתמר בנית
00:56 חיבור קבלים במקביל מאת TheDakoKnowledge, הועלה ע"י איתמר בנית

הדגמות

12:12 פיזיקה חשמל- מעגלים משולבים עם קבלים מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

17:34 עמוד 18 תרגיל 2 חשמל מאת Albert Nabiev, הועלה ע"י איתמר בנית
05:45 תורת החשמל 70 - חיבור קבלים בתור ובמקביל תרגיל 2 מאת TheDakoKnowledge, הועלה ע"י איתמר בנית
03:42 קבלים תרגיל 9 מאת דוד מכללה, הועלה ע"י איתמר בנית
13:34 קבלים טור מקביל - פתרון תרגיל מאת איליה וינוקור, הועלה ע"י איתמר בנית
09:01 פיזיקה חשמל- חיבור קבלים בעיה א מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
05:26 פיזיקה חשמל -חיבור קבלים -בעיה ב מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
13:14 פתרון תרגילים קבלים במקביל חלק ב מאת Eviatar Moskovich, הועלה ע"י איתמר בנית
11:48 דוגמאות לפתרון קבלים בטור חלק א מאת Eviatar Moskovich, הועלה ע"י איתמר בנית
11:29 פתרון תרגילים קבלים במקביל חלק א מאת Eviatar Moskovich, הועלה ע"י איתמר בנית
11:40 דוגמאות לפתרון קבלים בטור חלק ב מאת Eviatar Moskovich, הועלה ע"י איתמר בנית
03:33 חיבור קבלים בתור ובמקביל תרגיל 1 מאת TheDakoKnowledge, הועלה ע"י איתמר בנית
06:42 תרגיל - מעגל עם שלושה קבלים מאת Albert Nabiev, הועלה ע"י איתמר בנית
03:54 דף תרגילים 26 מעגלי נגדים וקבלים תרגיל 8 מאת דוד מכללה, הועלה ע"י איתמר בנית