נתונה זווית בשמן... מהי הזווית באוויר?

מאת יאירקרין פותרפיזיקה, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 29 באוקטובר 2018