דף תרגילים 26 מעגלי נגדים וקבלים תרגיל 8

מאת דוד מכללה, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 29 באוקטובר 2018