דף תרגילים 22 מכשירי מדידה תרגיל 13

מאת דוד מכללה, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 29 באוקטובר 2018