מציאת אסימפטוטות אופקיות לפונקצית שורש

מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 5 בנובמבר 2018