חוק אוהם

מאת דרכי הוראת מדע וטכנולוגיה, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 12 בנובמבר 2018