תרגיל - גרף פונקציה וגרף נגזרת

מאת Moshe Dishi, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 19 בנובמבר 2018